Alternatieve header

Verder met Catching Cultures Orchestra

CCO heeft een negatieve beoordeling gekregen van de adviescommissie op haar aanvraag voor de meerjarensubsidie in de Cultuurnota 2021-2024 van de gemeente Utrecht. We vinden dit onbegrijpelijk. De beoordeling door de commissie staat ver af van hoe niet alleen wijzelf maar ook vele anderen en onze partners denken over de betekenis van CCO.  

We hebben middels een brief de wethouder verzocht om een aanvullende regeling op te stellen die beter inspeelt op de domeinoverschrijdende programmering van CCO en op onze missie, “verbinding maken door middel van muziek”. Deze brief is ondersteund door diverse culturele en sociale organisaties die allen de betekenis van CCO voor henzelf en de stad Utrecht duiden. In een reactie heeft de wethouder aangegeven dat de huidige procedure voor ons bijzonder nadelig heeft uitgepakt en dat er voor organisaties als CCO nog onvoldoende passende regelingen bestaan. Hoewel we blij zijn om te horen dat hier in de toekomst mogelijk verandering in komt, blijft de huidige situatie onveranderd.

Dit is een tegenslag, maar we gaan door. Momenteel werken wij hard aan een nieuwe aanvraag voor de (geringere) tweejarige regeling. Daarmee hopen wij in 2021 weer op volle kracht onze missie uit te kunnen voeren.

We hopen tot die tijd ook op jullie, onze fans, te kunnen rekenen om ons door deze zware tijd te helpen. Bijvoorbeeld door te doneren. Alle kleine beetjes helpen. Geen geld? Een leuk berichtje op ons contactformulier of op social media wordt ook gewaardeerd! Zeker nu.

Ontmoeten en verbinden

Catching Cultures Orchestra geeft de muziek die vluchtelingen hebben meegenomen een plek in de Nederlandse samenleving en biedt mensen met verschillende culturele achtergronden de gelegenheid samen muziek te maken in interactie met een divers publiek. Onze pijlers zijn muzikale nieuwsgierigheid en sociale betrokkenheid.  

Voorstelvideo Catching Cultures Orchestra

Mo

Muzikale verassingen

We laten in onze muziek de veelzijdigheid van de samenleving doorklinken: uit nieuwsgierigheid en speelplezier delen we de passie die we voor de uiteenlopende muziektradities hebben en verdiepen we ons in elkaar. Hieruit vloeit muziek die noch westers, noch oosters maar volledig ons eigen is . Ons speelplezier is ook voelbaar in onze interactie met het publiek, dat van aandachtig luisteren naar beweging schakelt op onze aanstekelijke ritmes.

Meer dan muziek

We organiseren ontmoetingsactiviteiten in wijken en asielzoekerscentra in Utrecht met openbare orkestrepetities en meespeel avonden. Samen muziek maken en beleven of gewoon komen luisteren doorbreekt het isolement en de sleur van een verblijf in een AZC en geeft alle wijkbewoners de mogelijkheid om nieuwkomers en elkaar te ontmoeten.

Volg ons

De droom van Mohamad en Hamed

Mohamad Hamed van CCO hebben een droom: ze willen kinderen kennis laten maken met Arabische muziek. Afgelopen jaar zetten ze de eerste stap

CCO's Corona-tijd in beeld en geluid

 "De opnames op YouTube geven nog niet eens de beleving weer die je ervaart bij een live optreden van Catching Cultures Orchestra. Het is een feestje voor oren en ogen het orkest live te zien en te horen."
Edith Demilt
Vluchtelingenwerk Nederland-oost n.a.v. ons optreden om de vrijwilligersdag

Nieuws over Catching Cultures Orchestra

Meld je aan voor de nieuwsbrief 

Leer ons kennen

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Contact

Gegevens

Nieuwsbrief