CCO onderzocht: scripties over het orkest

Wanneer we als orkest terugkijken op het afgelopen jaar horen de onderzoeken van Marthe en Boris daar zeker ook bij. Regelmatig zagen wij ze bij onze repetities en optredens, waar ze observeerden, met ons in gesprek gingen en soms ook meededen. Hieruit volgden twee Masterscripties, één in musicologie en één in culturele antropologie. En goed nieuws: beiden zijn op basis van die scripties inmiddels afgestudeerd!

Over de onderzoeken:

Marthe deed vanuit haar achtergrond in de musicologie een vergelijkend onderzoek, met in de hoofdrol Catching Cultures Orchestra en het Orchestre Partout. Zij was vooral geïnteresseerd in de “instrumentalisatie van cultuur”: hoe bijvoorbeeld muziek geacht wordt een (sociaal-maatschappelijk) doel te kunnen bereiken. Ze keek hierbij o.a. naar het idee van muziek als universele taal en hoe labels als vluchteling of asielzoeker terugkomen in beleidsstukken en bij organisaties. CCO was dus één van de voornaamste plaatsen waar zij deze ideeën onderzocht. Benieuwd naar Marthe’s conclusies? Het hele onderzoek vind je hier.

Ook Boris hield zich bezig met muziek als universele taal, maar dan vooral ook naar hoe het orkest in en over die taal communiceert. Met zijn antropologische blik keek hij hoe CCO omgaat met het diverse repertoire en daarbij een zekere authenticiteit probeert te behouden maar tegelijkertijd ook iets nieuws probeert te creëren. Belangrijk daarbij was hoe er niet alleen mét maar vooral ook over de muziek met elkaar gepraat werd. Boris’ hele onderzoek vind je hier.

Foto door © Anna van Kooij