Over ons

Ontmoeting – Verbinding  – Talentontwikkeling

Catching Cultures Orchestra brengt vluchtelingen die in Nederland muziek willen maken samen met andere muzikanten. Muziek is een krachtig middel om mensen te verbinden en om integratie in de samenleving te bevorderen. 

Het orkest bestaat uit een amateur-orkest en kleinere ensembles met professionals. Het repertoire wordt door artistiek leider Hermine Schneider speciaal gearrangeerd voor het orkest.
De verschillende muziekstijlen en muziekculturen hoor je erin terug. Tegelijk ontstaat er een geheel eigen sound. We willen zoveel mogelijk optreden en het samenspel vanuit verschillende culturele tradities naar grotere hoogten voeren.

Samenwerkingen

Met TivoliVredenburg organiseren we onze eigen festivals. Wij gaan bovendien graag een tijdelijke samenwerking aan met andere ensembles die een project of productie met vluchtelingen willen opzetten. Daarnaast begeleidt Catching Cultures Orchestra vluchtelingen om als amateur of professional hun weg in Nederland als muzikant te vinden.

Artistieke ontmoetingen

Catching Cultures zet in op ontmoetingen tussen mensen die in ons land zijn opgegroeid en vluchtelingen, via muziek. De vluchtelingenstromen van de afgelopen jaren hebben enthousiaste muzikanten én hoog gekwalificeerde professionele muzikanten meegebracht uit vele verschillende muziektradities, met name Arabische. Catching Cultures Orchestra beoogt deze mensen welkom te heten, een podium te geven, kennis te laten maken met andere muzikanten, kruisbestuivingen tussen met name westerse en Arabische muziek structuur te geven en de regenboog aan muziektradities die Nederland – en Utrecht als (wereld)muziekstad in het bijzonder – al kenmerkt, nog meer kleur te geven.

Catching Cultures Orchestra brengt amateurs en professionals bij elkaar in een groot orkest en kleinere professionele ensembles. Die ensembles kunnen verschillende soorten muziek brengen: popmuziek, klassieke muziek, folkmuziek, jazz, rap, etc. Deze brede oriëntatie klopt ook met de muzikale interesse van de vluchtelingen.

Ontmoetingen vinden dus plaats vanuit interesse in elkaars muziek. De ervaring met CCO heeft ons geleerd dat als je met een groep muzikanten de nieuwkomers in het AZC opzoekt, contact met hen maakt, laat zien wat je in huis hebt maar vooral luistert naar wat zij in huis hebben, dat samenspel dan van de grond komt en dat er ook grote belangstelling ontstaat om optredens bij te wonen.

Ontmoetingen ontstaan dus door met elkaar samen te spelen: met arrangementen die westerse en Arabische zang combineren en westerse en Arabische instrumenten benutten. En daarbij telt in hoge mate dat alle muzikanten van persoon tot persoon gezien worden met hun eigen kwaliteiten.

De inspiratie die dat wederzijds oplevert wordt, zo is onze ervaring, versterkt bij optredens voor een gemengd westers en Arabisch publiek. Het Arabische publiek reageert op muziek snel openlijk, met klappen, dansen en meezingen en dat geeft het samenspel een extra kick.

Verdieping
Samenspel vergroot de interesse in elkaar, muzikaal en sociaal. Dat willen we verder uitwerken, door meer stil te staan bij de muziekbenadering van elkaar, gelegenheid te geven aan solistische bijdragen, meer naar elkaar te luisteren voorafgaand of tussen het samenspel, contrasten naar voren te laten komen. In de Arabische muziekcultuur wordt een lied vaak langdurig solistisch ingeleid, waar het Arabische publiek veelal op reageert.

Vernieuwing in de muziek zal vooral optreden wanneer musici vanuit het luisteren naar elkaar, onderling samenspel toevoegen. Composities en arrangementen gaan dan meer in de richting van samengestelde composities of arrangementen van meerdere leden van het ensemble. Deze nieuwe ervaringen willen we vooral opbouwen in kleine professionele ensembles, om die vervolgens te benutten voor nieuw repertoire van het grote Catching Cultures Orchestra met een mix van amateurs en professionals.

De opties met Catching Cultures Orchestra komen samengevat er op neer dat we aan vluchtelingen de ruimte willen geven om hun vaak bijzondere kwaliteiten op muziekgbied ten toon te spreiden en hen in een structurele samenwerking meer kennis te laten maken met westerse tradities en mogelijkheden voor kruisbestuiving. En dat we als westerse muzikanten ons willen inspireren door de nieuwkomers in ons land en ons eigen idioom willen uitbreiden en dat we de nieuwe ervaringen en impulsen gezamenlijk willen toepassen in een orkest en ensembles, in nieuwe producties, tijdens workshops en in cultuureducatie.

“Ik ben geschoold in de westerse jazzmuziek”, vertelt muzikaal leider Hermine Schneider. “Toen ik hieraan begon, wist ik bijna niets van Arabische muziek.” De eerste keer dat ze in het AZC in Utrecht een solo speelde op haar trompet, vielen alle vluchtelingenmuzikanten direct stil. “We schrokken van elkaar, het kwam niet samen.” Later begreep ze dat Arabische muzikanten op een totaal andere manier solo’s spelen. “In de westerse muziek soleer je op akkoorden. Akkoorden staan bij ons centraal: die dragen de melodie en zorgen voor spanningsbogen. Wij houden ook van de harmonische samenklank, het meerstemmige van akkoorden. In de Arabische muziek is het akkoord onbelangrijk of afwezig. Daar gaat het meer om complexe maatschema’s, ritmes en melodieën. Ze volgen met zijn allen de melodie en de solisten versieren die met een eigen patroon.”

Hermine Scheider

Contact

Gegevens

  • Kamer van Koophandel 68765096
  • ANBI-gegevens RSIN 857 581 946

Nieuwsbrief