Samenwerking van Catching Cultures Orchestra en Rosa ensemble: SupeRRosa.

Foto door: Maarten Mooijman.

Gezamelijke productie


SupeRRosa, een gezamenlijke productie van het Rosa ensemble en Catching Cultures Orchestra, is na een reeks van ontwikkelings- en oefensessies tot stand gekomen.

SupeRRosa bestaat voor de helft uit Rosa musici, Jeroen Kimman – gitaar, Peter Jessen – contrabas, basgitaar, Esther Mugambi – zang en teksten, Daniel Cross – percussie en elektronica, en voor de andere helft uit Syrische gastmusici, Nawras Taki – ud en zang, Ibrahim Khano – percussie, Ghaeth Amalgooth – klarinet, en de van oorsprong Spaanse componist/pianist Jonas Bisquert als moderator.
Gedurende 10 repetities heeft de groep van 8 gewerkt aan materiaal met als doelstelling een fusie te smeden tussen de vernieuwende muziek van het Rosa Ensemble en de, voornamelijk Syrische, muzikale achtergrond van de gastmusici. De repetities startten met kleine elementjes muzikaal materiaal die door iedereen werden aangedragen. Een melodie, een ritmische cel of een tekst. Gedurende de werkperiode werden van deze bouwstenen composities gemaakt waar iedereen een aandeel in heeft gekregen.

Manier van werken

‘We leerden elkaar het materiaal aan en bespraken de essentiële Syrische elementen zoals toonladders met verlaagde terts en septiem, die niet op een piano gespeeld kunnen worden maar wel op gitaar en contrabas. Of een typische Rosa techniek zoals polyritmiek waarin verschillende maatsoorten over elkaar heen gelegd worden, iets wat in de Syrische muziek dan weer niet voor komt. Gedurende de repetities kreeg iedereen nieuwe dingen aangeleerd, we leerden elkaar kennen, we leerden iets over elkaars cultuur en muziekbeoefening. We leerden zelfs een beetje Arabisch en Aramees. Er werd tijdens de recepties Arabisch, Nederlands en Engels gesproken. Geen enkele keer ging de discussie over hun vluchtelingschap en hun geschiedenis in Syrië. Op dag 1 hebben we met elkaar afgesproken dat we muzikanten onder elkaar zijn, supeRRosa is nadrukkelijk geen participatie project. Het is een artistieke zoektocht naar nieuwe muziek, tussen twee culturen in.’

Optredens met SupeRRosa

Het eerste optreden vond plaats op 27 december tijdens het Klabam festival waarmee het Rosa ensemble haar 20 jarig bestaan vierde. Daarna is opgetreden tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Utrechts Muziek Overleg op 10 januari, wat een lovende reactie opleverde van wethouder Diepenveen. Het derde optreden was op het Catching Cultures Orchestra festival op 14 januari in TivoliVredenburg. Er waren respectievelijk 250, 150 en 300 mensen in het publiek.

Rosa en Catching Cultures gaan gezamenlijk werken aan meer optredens. Los daarvan is een voorbeeld aangereikt van een vernieuwende muzikale productie door 8 professionals met een sterk uiteenlopende achtergrond, wat een verrijking is geweest voor alle deelnemende musici en dat ook voor andere musici inspirerend is.

Klik hier voor de site van het Rosa ensemble om meer te weten te komen.