Catching Cultures Orchestra ontvangt 11 november 2018 de Pluim van Sint Maarten

Na een aantal aangename ontmoetingen kennismaking met het Catching Cultures Orchestra heeft de commissie die de Pluim van Sint Maarten toekent unaniem besloten dat de Pluim 2018 aan Catching Cultures Orchestra wordt verleend.

Lees hier het artikel over de toekenning van de Pluim aan Catching Cultures Orchestra.

“Wij zijn getroffen door de effectieve manier waarop jullie door muziek en de vorm van dit orkest heel aanstekelijk werken aan de ontmoeting van mensen en culturen. Jullie realiseren ontmoeting in het samen iets doen waarbij op de talenten van ieder beroep wordt gedaan, ieder zichzelf kan zijn. Zo worden grenzen die in ons samenleven vaak/soms moeilijk lijken om een heel natuurlijke manier geslecht, in evenwaardigheid naar elkaar toe.

Wij zien Sint Maarten als een bijzonder mens (een heilige) die in zijn tijd en wereld er zich voor inzette mensen tot het licht te brengen en vrede te stichten. In Utrecht gedenken we hem jaarlijks als onze stadspatroon met heel veel lichtjes. In onze ogen zetten de mensen betrokken bij CCO zich in om licht en vrede in onze samenleving vooruit te helpen en brengen zij plezier en verbondenheid ook aan de mensen voor wie jullie concerten geven. We geven jullie graag deze pluim.” 

Catching Cultures Orchestra is vereerd met het nieuws van deze toekenning. Op 11 november zullen wij de pluim in ontvangst nemen als onderdeel van de jaarlijkse Martinusdag van de samenwerkende parochies katholiek Utrecht.

Programma:
Aanvang: 10:00
Start eucharistieviering: 10:30
Uitreiking Pluim van Sint Maarten: 11:40

Deze vindt dit jaar plaats op ‘Sint Maartens feestdag zondag 11 november in de Aloysiuskerk (Adriaen van Ostadelaan 2).