Ontmoeten en verbinden
Concerten - workshops - festivals
Muzikale verrassingen
Previous
Next

Catching Cultures Orchestra
geeft de muziek die vluchtelingen hebben meegenomen een plek in de Nederlandse samenleving en biedt mensen met verschillende culturele achtergrond gelegenheid samen muziek te maken in interactie met een divers publiek. Onze pijlers zijn muzikale nieuwsgierigheid en sociale betrokkenheid

Catching Cultures Orchestra wil een zo divers mogelijk publiek bereiken en een veelheid aan muzikale samenwerkingen tot stand brengen. Daarvoor maken we eigen producties voor podia en festivals.

Catching Cultures Orchestra organiseert ontmoetingsactiviteiten in wijken en asielzoekerscentra in Utrecht met openbare orkestrepetities en meespeel avonden. Samen muziek maken en beleven of gewoon komen luisteren doorbreekt het isolement en de sleur van een verblijf in een AZC en geeft alle wijkbewoners de mogelijkheid om nieuwkomers en elkaar te ontmoeten.

Pluim van Sint Maarten 2018

Catching Cultures Orchestra ontving 11 november 2018 de Pluim van Sint Maarten
Geen evenementen gevonden!

Meld je aan voor de nieuwsbrief 

Contact

Gegevens

Nieuwsbrief