Wij willen door middel van muziek er aan bijdragen dat vluchtelingen en Nederlanders elkaar ontmoeten, leren kennen en stimuleren. In de wijken waar een AZC is gevestigd, wijk West en Overvecht, hebben we ontmoetingsplekken voor activiteiten. We werken samen met diverse partners, zoals het Wilde Westen, stichting de Vrolijkheid, de COA, Welkom in Utrecht, gemeentelijke wijkbureaus en ZIMIHC . Met hen brengen we actief vluchtelingen (zowel AZC-bewoners als statushouders) en andere wijkbewoners bij elkaar via workshops, repetities en optredens.

In Overvecht vindt wekelijks in het AZC een muziekavond plaats waar bewoners van het AZC hun muziek kunnen brengen en waar zij samen kunnen musiceren. De avonden worden elke week aangekondigd en enkele vrijwilligers die in het AZC wonen attenderen de bewoners er nog extra op. Het wijkbureau Overvecht heeft geregeld dat het naastgelegen buurtcentrum De Dreef een alternatieve locatie is waar we ook buurtbewoners kunnen uitnodigen. Eens per twee maanden neemt een deel van ons eigen orkest deel aan samenspel met AZC-bewoners en buurtbewoners.

In Utrecht West is het Wilde Westen een knooppunt van culturele activiteiten en een aanjager voor samenwerking. Wij hebben de gelegenheid om hier regelmatig te repeteren; dit is onze belangrijkste repetitielocatie. Maar we spelen ook een aantal keren binnen het AZC en repeteren ook af en toe in Overvecht. Repetities in het Wilde Westen zijn altijd openbaar, maar eens per twee maanden roepen we bewoners van het AZC en buurtbewoners speciaal met een aankondiging op om te komen luisteren. Eveneens eens per twee maanden roepen we hen op om met ons samen te spelen. Het Wilde Westen neemt het initiatief om ons te verbinden met bepaalde programma’s in één van haar zalen om een optreedbijdrage te leveren. Zij legt ook contacten met ensembles of organisaties voor uitwisselingen of een gezamenlijke productie.

Projecten in de wijk Overvecht

Projecten, samenwerkingen en co-creaties in Overvecht.

Projecten in de wijk Overvecht

Projecten, samenwerkingen en co-creacties in Overvecht.

Projecten in West Utrecht

Projecten, samenwerkingen en co-creaties in Utrecht West.

Projecten in Utrecht West

Projecten, samenwerkingen en co-creaties in Utrecht West
Meer weten?

Muzikale uitwisselingen

Catching Cultures Orchestra is altijd opzoek naar samenwerkingen met andere orkesten, ensembles en muziekgroepen.

Muzikale uitwisselingen

Meer weten?

Berichten over onze projecten

Contact

Gegevens

  • Kamer van Koophandel 68765096
  • ANBI-gegevens RSIN 857 581 946

Nieuwsbrief