Wies Rosenboom

Voorzitter
Hoofd cultuurparticipatie bij het
Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)